Otevřít menu
Produkce vajec
program rozvoje venkova

TerraGator

V roce 2004 naše firma zakoupila samochodný stroj na podpovrchovou aplikace kejdy TerraGator 2104. V roce 2014 byla celá linka zmodernizována a během letošního roku 2017 dojde k další modernizaci, kdy budou zakoupeny nové traktory na dovoz kejdy na pole.

aplikace kejdy
aplikace kejdy
TerraGator
aplikace kejdy

Rekonstrukce hal předvýkrmu

V roce 2006 naše akciová společnost dokončila rekonstrukce hal předvýkrmu prasat. Projekt byl nazván "Welfare v odchovnách selat společnosti Mave Jičín".

rekonstrukce předvýkrmu
předvýkrm prasat
výkrm prasat
výkrm selat

Rekonstrukce hal poroden

V roce 2007 byl dokončen projekt nazvaný "Welfare v porodnách prasnic společnosti Mave Jičín".

rekonstrukce hal poroden
porodna prasat
porodny prasat
výkrm selat

Rekonstrukce hal výkrmu prasat

V květnu 2011 jsme dokončili projekt nazvaný "Rekonstrukce hal výkrmu prasat". Touto akcí byly zrekonstruovány 4 výkrmové haly.

A v roce 2016 byla započata další fáze rekonstrukce výkrmových hal v celkové hodnotě 38,5 mil. Kč. Projekt byl nazván „Rekonstrukce hal výkrmu firmy MAVE Jičín, a.s.“ a bude dokončen nejpozději do roku 2018.

haly výkrmu
výkrm prasat
výkrm prasat
výkrm prasat
nahoru