Otevřít menu
Produkce vajec
vaječná melanž Soběraz

Chov nosných slepic

Středisko Lháň je také součást závodu Soběraz, které se specializuje na chov nosných slepic na Lháni v obohacených klecích, které nahradili zakázané neobohacené klecové systémy. Tento systém zabezpečuje maximální pohodu zvířat a dosahuje výborné výrobní výsledky, které většinou překračují užitkovost nosnic dle technologických údajů od dodavatelů kuřic. Kapacita chovných hal je 95 tis. kusů nosnic s roční produkcí přibližně 25 mil. kusů vajec. Označení této provozovny CZ52020414. Toto označení najdete na každém vajíčku.

Systém obohacených klecí

Středisko Soběraz, které je další součástí závodu v Soběrazi, vyprodukuje přibližně 55 mil. kusů vajec za rok. Nosnice jsou ustájeny v systému obohacených klecí o kapacitě 189 tis. kusů nosnic. Tento provoz disponuje moderní třídírnou vajec, schváleným skladem vajec a výrobnou vaječné melanže a splňuje požadavky IFS FOOD auditu.

Rozdíl mezi systémy:

 • Plocha na 1 nosnici je minimálně 750 cm2, z toho 600 cm2 je využitelných
 • V kleci musí být hnízdo, prostor pro podestýlku k hrabání a popelení
 • Na 1 nosnici musí být min. 15 cm hřadů
 • V kleci musí být prostředky pro zkracování drápů

ZLATÁ VEJCE, a.s.

Odbyt konzumních vajec na trh a do obchodních řetězců zajišťuje společnost ZLATÁ VEJCE, a.s. Vejce jsou balena v kvalitních krabičkách a na foliovaných proložkách. Veškerý materiál je vyroben z recyklovaného, pevného a savého papíru, aby nedocházelo k mechanickému poškození či případnému vzniku plísní.

chov nosných slepic
produkce vajec
výroba vajec
čerstvá vejce

Povinné údaje na obalech:

 • jméno nebo adresa podniku, který vejce balil nebo nechal zabalit,
 • rozlišovací číslo třídírny, např. „CZ 452“. To je přiděleno Státní veterinární správou a znamená schválení provozovny, která vejce třídí a balí. (POZOR!!! NEZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE PŮVOD VAJEC JE Z TÉHOŽ STÁTU!!!); naše veterinární schvalovací číslo je „CZ 452“ viz certifikát,
 • třída jakosti a hmotnostní skupina,
 • počet balených vajec,
 • datum minimální trvanlivosti spolu s doporučením patřičného skladování vajec třídy A,
 • metoda chovu nosnic u třídy A,
 • vysvětlení významu kódu producenta.

Hmotnostní skupiny vajec

Pouze třídírny schválené příslušným orgánem dané země, kterým je v případě České republiky Státní veterinární správa, smějí třídit a balit vejce. Třídírna musí mít přidělené registrační číslo, např. CZ 123 (uvádí se na obalech výrobku).

Hmotnostní skupiny vajec:

 • XL, velmi velké vejce, hmotnost nad 73 gramů
 • L, velké vejce, hmotnost od 63g do 73 gramů
 • M, středně velké vejce, hmotnost od 53g do 63g
 • S, malé vejce, hmotnost méně než 53g

Povinné údaje na vejcích:

na vejci najdete např. značení 3 CZ 3433:

První číslice označuje metodu chovu nosnic:

 • „1“ – vejce nosnic ve volném výběhu,
 • „2“ – vejce nosnic v halách (na podestýlce),
 • „3“ – vejce nosnic v klecích,
 • „0“ – vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO).

Kód producenta na vejci, pomocí nějž zjistíte skutečný původ vajec:

 • „CZ“ – Česká republika
 • „SK“ – Slovensko
 • „LT“ – Litva
 • „PL“ – Polsko
 • „DE“ – Německo
 • „NL“ – Nizozemí
 • „ES“ – Španělsko

Poslední čtyřčíslí:

např. „3433“ - znamená registrační číslo hospodářství (chovu)

Konkrétního producenta vajec lze vyhledat na stránkách Mezinárodního testování drůbeže, s. p., a to zde: www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani

PDF  certifikát třídírny vajec

produkce vajec
produkce vajec
značení vajec
dodávka vajec

Prodej čerstvých vajec

Na závodě Soběraz je možné každý všední den mezi 7 až 13 hodinou nakoupit čerstvá vejce, která jsou ze snášky z předešlého dne, v naší podnikové prodejně. Kontaktní údaje: tel. 493 522 839, mobil 725 043 219 a email: obchodni@mavejicin.cz.

Aktuální ceník vajec

Regionální prodej vajec

Regionální prodej je zajišťován naším obchodním zástupcem, každý všední den, na telefonním čísle 702 124 768 nebo 493 538 627. Rozvoz objednávek v rámci regionu zajišťujeme nákladním vozidlem Citroën Jumper s chladírenskou nástavbou, tak abychom splňovali podmínky skladování vajec dle stanovených norem. Níže je doporučení o skladování a kvalitě vajec.

vejce
prodej vajec
produkce vajec
prodejna vajec

Kupujte jen kvalitní vejce

Nákup vajec by měl být uskutečňován v takových prodejnách, kde jsou vejce řádně uskladněna podle příslušných vyhlášek a zároveň je deklarován jejich původ pomocí číselného kódu na skořápce. Nedoporučujeme nakupovat vejce v místech, kde není dodržováno řádné uskladnění vajec nebo kde jsou vejce vystavena přímým slunečním paprskům. Jedná se především o tzv. prodej z aut, ve stáncích na tržištích a v nevybavených prodejnách.

Charakteristika vajec třídy A:

 • skořápka a blána jsou normální, čisté, nepoškozené;
 • výška vzduchové bubliny nepřesahuje 6mm a je nepohyblivá;
 • bílek je průhledný, čirý, želatinové konzistence, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
 • žloutek je při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se výrazně nevzdaluje od středu vejce, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
 • vejce vykazuje nepostřehnutelný vývoj zárodku;
 • vejce je bez cizího pachu;
 • vejce třídy A se neomývají nebo jakýmkoliv jiným způsoben nečistí před tříděním ani po třídění, tato vejce se nekonzervují nebo nechladí v prostorách či objektech, kdy je teplota uměle udržována pod +4°C;
 • u těchto vajec barva skořápky nemá vliv na jeho kvalitu. Barva skořápky, ať už bílá či hnědá, je dána chovným plemenem;
 • minimální trvanlivost u vajec je 28 dnů od data snášky. Na obalech musí být tato minimální trvanlivost vždy uvedena.

Skladování vajec

Vejce se během skladování v prostorách třídírny naší společnosti MAVE Jičín, a.s., i během přepravy k odběratelům uchovávají v teplotě, která je nejvhodnější k zajištění a udržení jejich jakosti.

Dle Nařízení Evropské komise (ES) č. 557/2007 a dle Sb. zákonů č.326/2001 se vejce uchovávají v chladu při nekolísavé teplotě od +4°C až do +18°C. Vejce jsou při přepravě a skladování udržována v čistotě, v suchu, bez cizích pachů a zároveň účinně chráněna před nárazy, působením světla i extrémními výkyvy teploty. V opačném případě by totiž mohlo dojít k orosení vajec a případnému vzniku plísní. Koncovým spotřebitelům doporučujeme vejce uchovávat v chladu při teplotách od +5°C do +8°C. Vejce mají být v obalech, ale i při dalším skladování vždy uložena špičkou dolů.

mapa vejce Soběraz

Kontakt

Kontakt pro zájemce:

Farma Soběraz

tel. 493 522 839, 493 538 627

email: obchodni@mavejicin.cz

nahoru