Otevřít menu
Produkce vajec
vaječná melanž Soběraz

Chov nosných slepic

Středisko Lháň je také součást závodu Soběraz, které se specializuje na chov nosných slepic na Lháni v obohacených klecích, které nahradili zakázané neobohacené klecové systémy. Tento systém zabezpečuje maximální pohodu zvířat a dosahuje výborné výrobní výsledky, které většinou překračují užitkovost nosnic dle technologických údajů od dodavatelů kuřic. Kapacita chovných hal je 95 tis. kusů nosnic s roční produkcí přibližně 25 mil. kusů vajec. Označení této provozovny CZ52020414. Toto označení najdete na každém vajíčku.

Systém obohacených klecí

Středisko Soběraz, které je další součástí závodu v Soběrazi, vyprodukuje přibližně 55 mil. kusů vajec za rok. Nosnice jsou ustájeny v systému obohacených klecí o kapacitě 189 tis. kusů nosnic. Tento provoz disponuje moderní třídírnou vajec, schváleným skladem vajec a výrobnou vaječné melanže a splňuje požadavky IFS FOOD auditu.

Rozdíl mezi systémy:

 • Plocha na 1 nosnici je minimálně 750 cm2, z toho 600 cm2 je využitelných
 • V kleci musí být hnízdo, prostor pro podestýlku k hrabání a popelení
 • Na 1 nosnici musí být min. 15 cm hřadů
 • V kleci musí být prostředky pro zkracování drápů

ZLATÁ VEJCE, a.s.

Odbyt konzumních vajec na trh a do obchodních řetězců zajišťuje společnost ZLATÁ VEJCE, a.s. Vejce jsou balena v kvalitních krabičkách a na foliovaných proložkách. Veškerý materiál je vyroben z recyklovaného, pevného a savého papíru, aby nedocházelo k mechanickému poškození či případnému vzniku plísní.

chov nosných slepic
produkce vajec
výroba vajec
čerstvá vejce

Povinné údaje na obalech:

 • jméno nebo adresa podniku, který vejce balil nebo nechal zabalit,
 • rozlišovací číslo třídírny, např. „CZ 452“. To je přiděleno Státní veterinární správou a znamená schválení provozovny, která vejce třídí a balí. (POZOR!!! NEZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE PŮVOD VAJEC JE Z TÉHOŽ STÁTU!!!); naše veterinární schvalovací číslo je „CZ 452“ viz certifikát,
 • třída jakosti a hmotnostní skupina,
 • počet balených vajec,
 • datum minimální trvanlivosti spolu s doporučením patřičného skladování vajec třídy A,
 • metoda chovu nosnic u třídy A,
 • vysvětlení významu kódu producenta.

Hmotnostní skupiny vajec

Pouze třídírny schválené příslušným orgánem dané země, kterým je v případě České republiky Státní veterinární správa, smějí třídit a balit vejce. Třídírna musí mít přidělené registrační číslo, např. CZ 123 (uvádí se na obalech výrobku).

Hmotnostní skupiny vajec:

 • XL, velmi velké vejce, hmotnost nad 73 gramů
 • L, velké vejce, hmotnost od 63g do 73 gramů
 • M, středně velké vejce, hmotnost od 53g do 63g
 • S, malé vejce, hmotnost méně než 53g

Povinné údaje na vejcích:

na vejci najdete např. značení 3 CZ 3433:

První číslice označuje metodu chovu nosnic:

 • „1“ – vejce nosnic ve volném výběhu,
 • „2“ – vejce nosnic v halách (na podestýlce),
 • „3“ – vejce nosnic v klecích,
 • „0“ – vejce nosnic v ekologickém zemědělství (BIO).

Kód producenta na vejci, pomocí nějž zjistíte skutečný původ vajec:

 • „CZ“ – Česká republika
 • „SK“ – Slovensko
 • „LT“ – Litva
 • „PL“ – Polsko
 • „DE“ – Německo
 • „NL“ – Nizozemí
 • „ES“ – Španělsko

Poslední čtyřčíslí:

např. „3433“ - znamená registrační číslo hospodářství (chovu)

Konkrétního producenta vajec lze vyhledat na stránkách Mezinárodního testování drůbeže, s. p., a to zde: www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani

PDF  certifikát třídírny vajec

produkce vajec
produkce vajec
značení vajec
dodávka vajec

Prodej čerstvých vajec

Na závodě Soběraz je možné každý všední den nakoupit čerstvá vejce, která jsou ze snášky z předešlého dne, v naší podnikové prodejně. Standartní otevírací doba je od 6,30 do 13,30 hodin. Případné změny najdete v aktualitách našich webových stránek. Další informace Vám poskytneme na tel. 493 522 839, 493 538 627 nebo email: obchodni@mavejicin.cz, mave@mavejicin.cz.

Aktuální ceník vajec

Regionální prodej vajec

Regionální prodej je zajišťován naším obchodním zástupcem, každý všední den, na telefonním čísle 702 124 768 nebo 493 538 627. Rozvoz objednávek v rámci regionu zajišťujeme nákladním vozidlem Citroën Jumper s chladírenskou nástavbou, tak abychom splňovali podmínky skladování vajec dle stanovených norem. Níže je doporučení o skladování a kvalitě vajec.

vejce
prodej vajec
produkce vajec
prodejna vajec

Kupujte jen kvalitní vejce

Nákup vajec by měl být uskutečňován v takových prodejnách, kde jsou vejce řádně uskladněna podle příslušných vyhlášek a zároveň je deklarován jejich původ pomocí číselného kódu na skořápce. Nedoporučujeme nakupovat vejce v místech, kde není dodržováno řádné uskladnění vajec nebo kde jsou vejce vystavena přímým slunečním paprskům. Jedná se především o tzv. prodej z aut, ve stáncích na tržištích a v nevybavených prodejnách.

Charakteristika vajec třídy A:

 • skořápka a blána jsou normální, čisté, nepoškozené;
 • výška vzduchové bubliny nepřesahuje 6mm a je nepohyblivá;
 • bílek je průhledný, čirý, želatinové konzistence, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
 • žloutek je při prosvětlení viditelný pouze jako stín, bez zřetelně rozeznatelných obrysů, při otáčení se výrazně nevzdaluje od středu vejce, bez cizích látek jakéhokoliv druhu;
 • vejce vykazuje nepostřehnutelný vývoj zárodku;
 • vejce je bez cizího pachu;
 • vejce třídy A se neomývají nebo jakýmkoliv jiným způsoben nečistí před tříděním ani po třídění, tato vejce se nekonzervují nebo nechladí v prostorách či objektech, kdy je teplota uměle udržována pod +4°C;
 • u těchto vajec barva skořápky nemá vliv na jeho kvalitu. Barva skořápky, ať už bílá či hnědá, je dána chovným plemenem;
 • minimální trvanlivost u vajec je 28 dnů od data snášky. Na obalech musí být tato minimální trvanlivost vždy uvedena.

Skladování vajec

Vejce se během skladování v prostorách třídírny naší společnosti MAVE Jičín, a.s., i během přepravy k odběratelům uchovávají v teplotě, která je nejvhodnější k zajištění a udržení jejich jakosti.

Dle Nařízení Evropské komise (ES) č. 557/2007 a dle Sb. zákonů č.326/2001 se vejce uchovávají v chladu při nekolísavé teplotě od +4°C až do +18°C. Vejce jsou při přepravě a skladování udržována v čistotě, v suchu, bez cizích pachů a zároveň účinně chráněna před nárazy, působením světla i extrémními výkyvy teploty. V opačném případě by totiž mohlo dojít k orosení vajec a případnému vzniku plísní. Koncovým spotřebitelům doporučujeme vejce uchovávat v chladu při teplotách od +5°C do +8°C. Vejce mají být v obalech, ale i při dalším skladování vždy uložena špičkou dolů.

mapa vejce Soběraz

Kontakt

Kontakt pro zájemce:

Farma Soběraz

tel. 493 522 839, 493 538 627

email: obchodni@mavejicin.cz