Otevřít menu
Produkce vajec
vepřové maso Vršce
dotace EU

Na závodě Vršce byla realizována investice do výrobních technologií výkrmu prasat, která umožní realizovat výrobu v moderních podmínkách, zaměřenou zejména na efektivitu výroby výkrmu prasat a dodržování welfaru zvířat, viz rekonstrukce hal výkrmu.

Prodej chovných selat

Na farmě Vršce probíhá prodej chovných selat ve váze přibližně 25 kilogramů, v ročním množství 6 tis. kusů. Odchov selat probíhá pod přísným veterinárním dohledem nejen privátním veterinářem, ale i státní veterinární správy. Selata, která jsou prodávána, jsou připravena pro bezproblémový výkrm díky prověřenému vakcinačnímu programu.

Výkrm prasat

Středisko výkrmu prasat tvoří 10 hal s kapacitou 7 040 ks a roční produkce farmy je více než 2 500 tun vepřového masa. Prodej prasat probíhá každý týden, prasata jsou dodávána na českých jatek, cena za 1 kg se sjednává vždy na každý týden podle vyhlašovacích cen jatek v Českém Brodě. Drobný prodej prasat je možný, vždy po dohodě s vedoucím farmy.

prodej chovných selat
prodej selat
výkrm prasat
prodej prasat

Výroba krmných směsí

Výroba krmných směsí zabezpečuje 80% krmiva pro chov prasat a chov nosnic. Roční produkce je přibližně 18 tis. tun krmných směsí. Granulátor krmných směsí se používá pro krmivo určené prasatům. Celá mísírna je řízena z jednoho místa. Expediční vozidlo rozváží vyrobené krmné směsi na jednotlivá střediska.

výroba krmných směsí
krmné směsi
krmná směs
výroba krmných směsí

Kejdové hospodářství

Obě výrobní střediska jsou napojena na kejdové hospodářství, které tvoří soustava velkokapacitních věží určená na skladování tekutého hnoje o kapacitě 2 500 m3. To nám umožňuje skladovat prasečí kejdu po dobu 4,5 měsíce a tím překlenout období, kdy nelze kejdu aplikovat přímo na pozemky. Produkce kejdy na farmě Vršce je přibližně 41 tis. m3 za rok, v jímkách zraje 40 až 60 dnů a potom je rozvážena nákladními automobily na plochu o výměře přibližně 1 050 ha. Cena za aplikaci kejdy je stanovená podle vzdálenosti aplikace.

V současné době je kejda rozvážena samochodným strojem značky TERRAGATOR s kapacitou cisterny 20 m3. Samojízdný kejdovač se skládá ze samojízdného podvozku s kabinou a cisternové nástavby. Podvozek je čtyřkolový s flotačními pneumatikami. Je opatřen tříbodovým závěsným zařízením pro nesené zapravovací zařízení. Řízení umožňuje pracovat trvale tzv. krabím chodem, při němž se stopy od jednotlivých kol překrývají. Tento pojezd je významný z hlediska minimalizace zhutňování půdy. Cisternová nástavba je vybavena sacím ramenem pro plnění ze zásobovacích přepravníků kejdy. Pro řízení a ovládání činnosti při plnění a zapravování kejdy slouží palubní počítač s diagnostickým programem pro vyhledávání poruch. Zapravovací zařízení pro porosty je opatřeno kotoučovými zapravovacími orgány s možností regulace hloubky zapravení.

kejdové hospodářství
aplikace kejdy
prodej kejdy
kejda
mapa prodej prasat Vršce

Kontakt

Kontakt pro zájemce:

Farma Vršce
Vršce 105
507 33 Vršce

tel. ústředna: 493 551 211, 493 551 212
fax: 493 551 391

email: vrsce@mavejicin.cz

nahoru